Prodajni
inženiring
nepremičnin

 
Postavimo temelje uspešnega projekta
V družbi Realist vedno razmišljamo stvarno. Zavedamo se dejstva, da se temelji uspešnega nepremičninskega projekta postavijo veliko pred polaganjem temeljnega kamna.

Zato se v projekt aktivno vključimo že v fazi razvoja in oblikovanja idejnega projekta. Partnerju pravočasno zagotovimo kvalitativne informacije o potrebah trga, dosegu ciljnih skupin in njihovi elastičnosti, ter tako omogočamo snovanje in razvoj projekta, ki optimalno doseže in preseže pričakovanja trga na funkcionalni, tehnični in izvedbeni ravni.  

Z naročnikom vzpostavimo sodelovanje na ravni partnerske hišne nepremičninske agencije, kar zagotavlja hitrejše odzivanje na priložnosti, ki se pojavijo na trgu.
 
Sodelujemo v vseh fazah
Kot partnerska hišna nepremičninska agencija naročniku nudimo dva ključna sklopa aktivnosti:

Strateško svetovanje:
 • pomoč pri razvoju zemljiške strategije, izboru zemljišč in vključevanje v posamezne projekte,
 • infrastrukturna analitika in svetovanje, iskanje tržnih priložnosti,
 • kontinuirana analitika nepremičninskega trga in identifikacija priložnosti,
 • podpora na pravnem področju nepremičninskega razvoja in projektov.
Prodaja in trženje:
 • organizacija in izvedba prodaje,
 • izvajanje ogledov 24/7 skladno z zakonom Ministrstva za okolje in prostor,
 • vsi zaposleni imajo licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja,
 • organizacija oglaševanja in trženja,
 • pogajanja pri nakupih,
 • svetovanje strankam pri finančni konstrukciji nakupa nepremičnin,
 • priprava in usklajevanje kupoprodajnih dogovorov v sodelovanju z vašo pravno službo in kupci,
 • urejanje upravnih in davčnih postopkov,
 • primopredajne aktivnosti in izvedba primopredaje novim lastnikom.
 
Gradimo dobre zgodbe
Idejo hišne agencije in tesnejšega sodelovanja med investitorjem in prodajalcem, od začetka do konca, smo razvili na podlagi dolgoletnih nepremičninskih izkušenj. Celovito sodelovanje prinaša prednosti za oba, investitorja in prodajalca, ter odpravlja pomanjkljivosti parcialnega odnosa.

"Ko se vprašamo, ali bo projekt uspešen, se moramo v bistvu vprašati, komu je namenjen. Bolj zgodaj v življenjskem ciklu projekta se to vprašamo, bolj bo uspešen."
Realist

"Za koliko bo projekt presegel pričakovanja trga je vedno odvisno od tega, kako so partnerji sposobni presegati same sebe."
Realist